umlodz.png

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Otorynolaryngologia Łódź 2020” w połączeniu z XII Konferencją Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, która odbędzie się online w dniach 19 - 21 listopada 2020 roku.

Tym razem spotykamy się w sieci, na platformie, która pozwala na dostęp do sesji konferencyjnych z dowolnego miejsca i z wybranego urządzenia (komputer, smartfon) z dostępem do Internetu.

Jak co roku, odbędą się sesje plenarne (wykładowe) z udziałem uznanych ekspertów, dotyczące szerokiej tematyki otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej, otoneurologii, audiologii i foniatrii.

Wierzymy, że mimo zmienionych warunków i wirtualnej formy XVII Konferencja „Otorynolaryngologia 2020” stanie się platformą wiedzy, wymiany myśli i doświadczeń dla szerokiego grona specjalistów.

Zapraszamy!

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i FoniatrycznegoZłoty Partner Konferencji

Partnerzy Konferencji

           

Organizatorzy:

• Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy
• Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”
• Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne

CERTYFIKAT WYDARZENIA:

PROGRAM

PROGRAM

Czwartek, 19 listopada 2020

 • 17:00 – 17:25   OTWARCIE KONFERENCJI
  Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska, Prof. Wiesław Konopka
  • Otorynolaryngologia dziś i jutro – wystąpienie Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi
  Prof. Jacek Składzień (Kraków)
 • 17:25 – 18:40  SESJA INAUGURACYJNA
  Moderator: Prof. Wiesław Konopka (Łódź)
  • Covid-19 a praktyka otorynolaryngologiczna
  Prof. Piotr Skarżyński (Kajetany)
  • EPOS 2020 - co nowego dla lekarza praktyka w leczeniu zapaleń zatok przynosowych u dzieci?
  Dr Justyna Dąbrowska-Bień (Kajetany)
  • Implantacje ślimakowe z zachowaniem resztek słuchu
  Prof. Józef Mierzwiński (Bydgoszcz)
  • Przyszłość szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie audiologii i foniatrii - wystąpienie Konsultanta Krajowego
  Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
 • 18:40 – 19:00   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnej wystawy firmowej
 • 19:00 – 19:25   SESJA „Gorący Temat”
  • Domowy Test Bezdechu – nowe rozwiązanie telemedyczne firmy Philips Respironics
  Konrad Krawczyk (Sleep&Respiratory Care Philips Polska)

  Sesja sponsorowana przez firmę Philips Polska.

 • 19:25 – 19:40   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnej wystawy firmowej
 • 19:40 – 21:00   SESJA ONKOLOGICZNA
  Moderator: Prof. Jarosław Markowski (Katowice)
  • Zastosowanie nowych technik obrazowania w ocenie zmian przedrakowych i raka krtani:
  czy możemy pójść krok dalej?
  Prof. Wioletta Pietruszewska (Łódź)
  • Zasady kwalifikacji chorych do zabiegów chirurgii robotowej w obrębie głowy i szyi
  Prof. Paweł Golusiński (Zielona Góra)
  • Aktualne zalecenia terapii skojarzonej w nowotworach głowy i szyi
  Prof. Alina Morawiec -Sztandera (Łódź)

Piątek, 20 listopada 2020

 • 17:00 – 18:25   SESJA AUDIOLOGICZNA
  Moderator: Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
  • Czy aplikacje telefoniczne mogą być przydatne w badaniach słuchu?
  Prof. Krzysztof Kochanek (Kajetany)
  • Autoimmunizacyjna choroba ucha wewnętrznego – wciąż nierozwiązany problem diagnostyczny i terapeutyczny
  Prof. Mariola Śliwińska-Kowalska (Łódź)
  • Otoskleroza – kiedy leczenie zachowawcze a kiedy operacyjne?
  Prof. Krzysztof Morawski (Wrocław)
  • Co nowego w aparatach słuchowych?
  Prof. Dorota Hojan-Jezierska (Poznań)
 • 18:25 – 18:40   Przerwa / Zwiedzanie wirtualnego stoiska firmy Takeda
 • 18:40 – 19:05   SESJA „Gorący Temat”
  • Nawracające infekcje uszu, niedosłuch u dzieci a może ...?
  Prof. Anna Tylki- Szymańska (Warszawa)


  Sesja sponsorowana przez firmę Takeda.

 • 19:05 – 19:10   Przerwa
 • 19:10 – 19:20     Prezentacja produktu firmy
  • Diagnostyka funkcji fonemowych w gabinetach protetyki słuchu
  Marek Smulik (ACS Słuchmed), Grzegorz Grajewski (Interacoustics)
     
 • 19:20 – 19:25   Przerwa
 • 19:25 – 21:00   SESJA FONIATRYCZNA - Wyzwania XXI wieku w foniatrii
  Moderator: Prof. Agata Szkiełkowska (Kajetany)
  • Wykład wprowadzający: Kierunki rozwoju foniatrii klinicznej
  Prof. Bożena Wiskirska-Woźnica (Poznań)
  • Zastosowanie szybkiego filmu HSV w diagnozowaniu łagodnych patologii głośni
  Prof. Ewa Niebudek-Bogusz (Łódź)
  • Porażenia nerwów krtaniowych - aktualne wytyczne
  Prof. Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz)
  • Chirurgiczne modelowanie głośni w zaburzeniach głosu
  Dr hab. Beata Miaśkiewicz (Kajetany)
  • Elektromiografia w praktyce laryngologiczno-foniatrycznej
  Dr Paulina Krasnodębska (Kajetany)

Sobota, 21 listopada 2020

 • 9:30 – 10:55   SESJA OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
  Moderator: Prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)
  • Stridor krtaniowy u dzieci
  Prof. Jarosław Szydłowski (Poznań)
  • Współczesne wskazania do drenażu wentylacyjnego u dzieci
  Prof. Lidia Głos-Zawadzka (Warszawa)
  • Perlak wrodzony u dzieci
  Prof. Marcin Szymański (Lublin)
  • Obustronne sekwencyjne implantacje ślimakowe w leczeniu głuchoty u dzieci
  Prof. Wiesław Konopka (Łódź)
 • 10:55 – 11:15   Przerwa/Zwiedzanie wirtualnej wystawy firmowej
 • 11:15 – 12:05   SESJA „Gorący Temat”
  • Podejście do leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych w dobie pandemii
  Prof. Ernest Kuchar (Warszawa)


  Sesja sponsorowana przez firmę Klosterfrau Healthcare.

 • 12:05 – 12:35   Zapoznanie się z wirtualną sesją plakatową/Przerwa
  1. Analiza ekspresji miRNA w raku płaskonabłonkowym krtani
  Lucas Grzelczyk W., Szemraj J., Kwiatkowska J., Józefowicz-Korczyńska M. (Łódź)
  2. Ocena czasowych zmian słuchu związanych z pracą na stanowisku instruktora fitness
  Wolniakowska A., Zaborowski K., Dudarewicz A., Śliwińska-Kowalska M.(Łódź)
  3. Prewencja ZUS dla głosu w czasach pandemii COVID19 – analiza na przykładzie przypadku klinicznego
  Ziarno R., Grudzień-Ziarno A., Kocoń S. (Kraków)
  4. Zastosowanie posturografii mobilnej w diagnostyce i rehabilitacji zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
  – a state of the art
  Gawrońska A., Pajor A. , Rosiak O. , Krajewski K., Lucas Grzelczyk W. , Józefowicz-Korczyńska M. (Łódź)
  5. Ocena poziomu kompensacji w próbach kinetycznych i posturografii z ruchami głowy
  Janc M., Zamysłowska-Szmytke E. (Łódź)
  6. Choroby przewlekłe w populacji pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w prywatnej specjalistycznej
  Polaczkiewicz L. A., Jurek Olszewski, Dariusz Polaczkiewicz (Łódź)
  7. Zespół Susaca - wyzwanie dla laryngologa
  Kręgiel M., Janowicz R. (Piotrków Trybunalski, Łódź)
  Streszczenia dostępna na stronie czasopisma:„Otorynolaryngologia – przegląd kliniczny”

 • 12:35 – 14:05   SESJA OTONEUROLOGICZNA
  Moderator: Prof. Waldemar Narożny (Gdańsk)
  • Narząd słuchu i równowagi a COVID-19
  Prof. Waldemar Narożny (Gdańsk)
  • Interakcje między odruchami przedsionkowo-ocznymi i przedsionkowo-rdzeniowymi w procesach kompensacji uszkodzeń przedsionkowych
  Prof. Ewa Zamysłowska-Szmytke (Łódź)
  • Zawroty głowy posturalno-percepcyjne – nowa nazwa i kryteria diagnostyczne starego problemu
  (persistent postural-perceptual dizziness - PPPD)
  Prof. Kamil Chwojnicki (Gdańsk)
  • Nowości w diagnostyce i terapii chorób otoneurologicznych
  Prof. Wojciech Gawron (Wrocław)
 • 14:05 – 14:25   PODSUMOWANIE SESJI DONIESIEŃ PLAKATOWYCH
  Prowadzący: Prof. Anna Sinkiewicz (Bydgoszcz), Prof. Waldemar Narożny (Gdańsk)
 • 14:25 – 14:30   Zakończenie konferencji
 • 14:30 – 16:00   Walne Zgromadzenie PTAF
  Prowadzący: Prof. dr hab. med. Wiesław Konopka
  Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego
WARSZTATY

WARSZTATY

Czwartek, 19 listopada 2020

 • 15:30 – 16:15   Warsztat I
 • • Rola lekarza audiologa-foniatry w diagnostyce i rehabilitacji zaburzeń przetwarzania słuchowego
  Dr Joanna Majak (Łódź), dr Andrzej Senderski (Warszawa)

Piątek, 20 listopada 2020

 • 15:00 – 15:45   Warsztat II
 • • Manewry diagnostyczne i repozycyjne w zawrotach głowy
  Prof. Ireneusz Kantor (Warszawa), dr n. med. Marzena Kubiczek-Jagielska (Warszawa)
 • 16:00 – 16:45   Warsztat III
 • • Praktyczne podejście do pacjenta chrapiącego
  Prof. Wojciech Kukwa (Warszawa)


  Patronat nad warsztatem objęła firma Philips Polska.

Sobota, 21 listopada 2020

 • 8:30 – 9:15   Warsztat IV
 • • Chirurgiczne leczenie otosklerozy
  Prof. Marcin Szymański (Lublin)
DONIESIENIA PLAKATOWE

DONIESIENIA PLAKATOWE

Na konferencji przewidujemy sesje doniesień plakatowych.
Plakaty w formie elektronicznej zostaną zamieszczone na stronie konferencji,
do przeglądania przez uczestników.
Dziękujemy za przesłane streszczenia.
Zapraszamy na sesję w sobotę, 21 listopada
w godz.: 14:05 – 14:25 - PODSUMOWANIE DONIESIEŃ PLAKATOWYCH

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

Złoty Partner Konferencji

Partnerzy Konferencji

           
 • Sesje naukowe przygotowane przez Partnerów
 • Prezentacje firmowych materiałów promocyjnych
 • Tegoroczny Konferencja odbędzie się w Internecie, od 19 do 21 listopada 2020 r. Serdecznie zapraszamy do zaprezentowania swoich firm i produktów podczas Konferencji. W miejsce tradycyjnych stoisk i innych form tradycyjnej promocji proponujemy dostosowane do tegorocznej formuły Konferencji pakiety promocyjne.
  W celu uzyskania oferty współpracy prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym.

CERTYFIKAT WYDARZENIA:

KONTAKT

KONTAKT

Biuro Organizacyjne MEDITON

ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, tel.: (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl

Patroni medialni:

   2020 Copyright by MEDITON. All right reserved.