„MEDITON” SZPITALA PULSMED SZKOLENIA KSIĄŻKI O NAS KONTAKT

27-28 września 2018

GŁÓWNE TEMATY

Zaburzenia słuchu
Zaburzenia układu równowagi
Zaburzenia głosu i mowy
Choroby nosa, gardła, uszu i krtani
Problemy laryngologii dziecięcej
Choroby nowotworowe
Postępy w chirurgii

W PROGRAMIE

Sesje plenarne
Sesje doniesień oryginalnych
Warsztaty (foniatryczne i audiologiczne)
Wystawa medyczna

ORGANIZATORZY

Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny”
Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne www.ptaf.pl

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy
ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, e-mail: marsliw@imp.lodz.pl

BIURO ORGANIZACYJNE

MEDITON
ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl