• MEDITON - Konferencje, Wydawnictwo, Szkolenia
  KSIĄŻKI
  Audiologia kliniczna
  redakcja Mariola Śliwińska-Kowalska

  kategoria: Naukowe
  rok wydania: 2005
  ISBN: 83-913433-8-3
  cena: 110,00 zł

  OPIS
  Podręcznik „Audiologia kliniczna” obejmuje szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu, zasad przeprowadzania i interpretacji testów słuchowych w różnych stanach chorobowych, postępowania w chorobach narządu słuchu oraz rehabilitacji niedosłuchów.

  SPIS TREŚCI

   ANATOMIA I FIZJOLOGIA NARZĄDU SŁUCHU

  • Anatomia narządu słuchu
   Waldemar Narożny
  • Droga słuchowa i ośrodki słuchu
   Maciej Gryczyński, Anna Pajor
  • Mikrostruktura narządu Cortiego
   Jacek Składzień, Adam J. Miodoński
  • Mikrokrążenie ślimaka
   Waldemar Narożny
  • Fizjologia przewodzenia dźwięku w narządzie słuchu
   Piotr Kotyło
  • Fizjologia słyszenia
   Mariola Śliwińska-Kowalska
  • PATOFIZJOLOGIA CHORÓB NARZĄDU SŁUCHU

  • Zakażenia wirusowe i bakteryjne narządu słuchu
   Maciej Gryczyński, Anna Pajor
  • Zaburzenia w mikrokrążeniu ślimaka
   Waldemar Narożny
  • Ototoksyczność substancji chemicznych i leków
   Lucyna Pośpiech, Wojciech Dziewiszek, Marek Bochnia
  • Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z wysiękiem
   Danuta Gryczyńska
  • Immunologia i immunoterapia ucha wewnętrznego
   Mariola Śliwińska-Kowalska
  • Wodniak błędnika
   Alina Morawiec-Bajda
  • Patofizjologia uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem
   Mariola Śliwińska-Kowalska
  • TESTY SŁUCHOWE

  • Audiologiczne aspekty akustyki i psychoakustyki
   Edward Hojan, Ewa Skrodzka
  • Badanie akumetryczne i próby stroikowe
   Maciej Gryczyński, Anna Pajor
  • Audiometria tonalna
   Maciej Gryczyński, Anna Pajor
  • Audiometria wysokoczęstotliwościowa
   Tatiana Gierek
  • Audiometria nadprogowa
   Maciej Gryczyński, Anna Pajor
  • Audiometria impendancyjna
   Grzegorz Namysłowski, Rafał Fira
  • Otoemisje akustyczne
   Mariola Śliwińska-Kowalska, Piotr Kotyło, Krzysztof Morawski
  • Słuchowe potencjały wywołane
   Krzysztof Kochanek
  • Audiometria mowy
   Andrzej Obrębowski
  • Testy wykrywające symulację głuchoty
   Andrzej Obrębowski
  • Testy audiometryczne u dzieci
   Elżbieta Hassmann-Poznańska, Małgorzata Topolska
  • Monitorowanie śródoperacyjne narządu słuchu
   Krzysztof Morawski
  • Topodiagnostyka uszkodzeń nerwu twarzowego
   Krzysztof Morawski
  • KLINIKA CHORÓB NARZĄDU SŁUCHU U DOROSŁYCH

  • Klinika wad wrodzonych ucha zewnętrznego i środkowego
   Andrzej Makowski
  • Zapalenie ucha środkowego
   Tomasz Durko
  • Nowotwory ucha środkowego
   Marcin Durko
  • Otoskleroza
   Stanisław Chodynicki, Ewa Olszewska
  • Choroba Ménière’a
   Alina Morawiec-Bajda
  • Nagła głuchota
   Marek Rogowski
  • Choroby ucha wewnętrznego o podłożu immunologicznym
   Mariola Śliwińska-Kowalska
  • Uszkodzenia słuchu przez leki
   Lucyna Pośpiech, Marek Bochnia, Wojciech Dziewiszek
  • Uszkodzenia słuchu spowodowane hałasem
   Mariola Śliwińska-Kowalska
  • Niedosłuch związany z wiekiem
   Tatiana Gierek
  • Guzy kąta mostowo-móżdżkowego
   Witold Szyfter
  • Neuropatia słuchowa
   Andrzej Obrębowski
  • Konflikt nerwowo-naczyniowy
   Tatiana Gierek
  • Urazy kości skroniowej
   Waldemar Narożny
  • Zajęcie układu słuchowego w stwardnieniu rozsianym
   Beata Zakrzewska-Pniewska
  • Uszkodzenia słuchu w chorobach neurologicznych i ogólnoustrojowych
   Lucyna Pośpiech, Wojciech Gawron, Krystyna Orendorz-Frączkowska
  • Szumy uszne i nadwrażliwość słuchowa
   Marek Rogowski
  • KLINIKA CHORÓB NARZĄDU SŁUCHU U DZIECI

  • Głuchota wrodzona
   Grażyna Niedzielska
  • Niedosłuch u dziecka a zaburzenia rozwoju mowy
   Alicja Sekula
  • Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego
   Robert W. Keith
  • Psychogenne zaburzenia słuchu
   Danuta Gryczyńska
  • Zapalenia ucha środkowego u dzieci
   Elżbieta Hassmann-Poznańska, Bożena Skotnicka
  • Badania przesiewowe słuchu
   Krzysztof Kochanek
  • DZIEDZICZNE USZKODZENIA SŁUCHU

  • Niedosłuch izolowany
   Lech Korniszewski
  • Niedosłuch w zespołach wad
   Lech Korniszewski
  • REHABILITACJA NIEDOSŁUCHÓW

  • Aparaty słuchowe
   Edward Hojan
  • Wszczepy ślimakowe
   Henryk Skarżyński, Artur Lorens, Anna Piotrowska


  Copyright by MEDITON 2017. All right reserved.