„MEDITON” SZPITALA PULSMED SZKOLENIA KSIĄŻKI O NAS KONTAKT

21-23 czerwca 2018
Miejsce obrad: EXPO Łódź, Al. Politechniki 4

Strona Konferencji

W PROGRAMIE:

Wykłady i dyskusje
Sesje „Gorące Tematy”
Sesje „Za i przeciw”
Warsztaty
Doniesienia oryginalne (prezentacje ustne i plakatowe)

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

WSPÓŁUDZIAŁ NAUKOWY:

Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii UM w Łodzi
Redakcja kwartalnika Alergia Astma Immunologia – przegląd kliniczny
Healthy Ageing Research Center (HARC)
Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN)

WSPÓŁPRACA:

European Center for Allergy Research Foundation (ECARF)
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

ORGANIZATOR:

Biuro Organizacyjne „MEDITON”

KONTAKT:

MEDITON
ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30
e-mail: mediton@mediton.pl