Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWGO
XVI Konferencji „Otorynolaryngologia” Łódź 2019

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWGO
XI Konferencji Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego

WYKŁADOWCY