Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

STRESZCZENIA KONFERENCYJNE

Wymiary plakatów - 90 x 120 cm.
Plakaty prosimy rozwiesić w dniu 17.10 do godz. 10:00 i zdjąć w dniu 18.10 do godz. 16:00.
Dyskusje przy plakatach odbędą się w Sali C, w piątek 18 października w godz. 11:30–12:15
Autorzy proszeni są o obecność przy plakatach.