Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

FORMULARZ REJESTRACYJNY

REJESTRACJA i OPŁATY

OPŁATA REJESTRACYJNA
do 4.VIII.2019do 15.IX.2019po 15.IX.2019 i na miejscu
Uczestnik >35 r.ż.450 PLN530 PLN600 PLN
Uczestnik <35 r.ż.350 PLN430 PLN600 PLN
Wymienione wyżej ceny zawierają 23% VAT
WARSZTATY
do 4.VIII.2019do 15.IX.2019po 15.IX.2019
i na miejscu
Warsztaty
(cena za jeden warsztat)
30 PLN50 PLN70 PLN
Warsztaty - cena dla członków PTAF
(cena za jeden warsztat)
10 PLN30 PLN50 PLN
Wymienione wyżej ceny zawierają 23% VAT

Opłata rejestracyjna obejmuje:


Opłatę zjazdową należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:

Nr konta: 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
Adres: Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115, 90-301 Łódź
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika, dopisek: ORL 2019

Rezygnacja z uczestnictwa:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 31.07.2019 roku zostanie zwrócone 100% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji do 17.09.2019 zwracamy 50% dokonanej wpłaty, po tej dacie (rezygnacji na mniej niż 30 dni przed Wydarzeniem) Organizator nie zwraca wniesionych opłat.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton s.c. ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, mail: mediton@mediton.pl . Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy wpłaconą kwotę.