Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

P R O G R A M

Czwartek, 17 października 2019

Warsztaty 8:00 - 9:00

SESJE

Sesja główna I. Sesja laryngologiczno-chirurgiczna - 09:30 - 11:00, sala A
Prowadzący: prof. Mariola Śliwińska-Kowalska, prof. Wioletta Pietruszewska

Sesja główna II. Laryngologia dziecięca - 09:30 - 11:00, sala B
Prowadzący: prof. Danuta Stera-Gryczyńska, prof. Bożena Skotnicka

Gorący temat 1. - 11:00-11:30, sala A

Przerwa na kawę - 11:30 - 11:45

Sesja okrągłego stołu - 11:45 - 12:45, sala A

Spotkanie Zespołu Konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii - 12:45 - 13:15, sala A


Obiad - 13:15 - 14:00

Sesja główna III. Dziś i jutro w audiologii - 14:00 - 16:00, sala A
Prowadzący: prof. Wiesław Konopka, prof. Krzysztof Morawski

Sesja główna IV. Innowacje w foniatrii - 14:00 - 16:00, sala B
Prowadzący:prof. Agata Szkiełkowska, prof. Bożena Wiskirska-Woźnica

Przerwa na kawę - 16:00 - 16:30

Sesja Inauguracyjna/Plenary Session - 16:30 - 18:30, sala A
Prowadzący: prof. Ewa Niebudek-Bogusz, prof. Waldemar Narożny

Piątek, 18 października 2019

Warsztaty 7:45 - 8:45

SESJE

Sesja główna V. Otoneurologiczna - 08:50 - 10:45, sala A
Prowadzący: prof. Magdalena Józefowicz-Korczyńska, dr hab. Wojciech Gawron


Przerwa na kawę - 10:45 - 11:00

Sesja satelitarna - 11:00 - 12:00, sala A