Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi Konferencja ORL w Łodzi
REJESTRACJA i OPŁATY

OPŁATA REJESTRACYJNAdo 31.01.2017po 31.01.2017 i na miejscu
Uczestnik >35 r.ż.490 PLN540 PLN
Uczestnik <35 r.ż.390 PLN450 PLN
Uczestnik - jeden dzień350 PLN400 PLN
Warsztaty 1, 2
(cena za jeden warsztat)
25 PLN30 PLN

Wymienione wyżej ceny zawierają 23% podatek VAT

Opłata rejestracyjna obejmuje:

Opłatę zjazdową należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:

Nr konta: 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
Adres: Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115 , 90-301 Łódź
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika, dopisek: ORL 2017

Rezygnacja z uczestnictwa:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 31.12.2016 roku zostanie zwrócone 100% dokonanej wpłaty,
w przypadku rezygnacji do 01.02.2017 roku zostanie zwrócone 50 % dokonanej wpłaty.
Po tym terminie zwrotów nie będzie.

Warunki zmian i rezygnacji

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności
i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat.
O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton s.c.
ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, mail: mediton@mediton.pl .
Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy wpłaconą kwotę.

FORMULARZ REJESTRACYJNY on-line

Zgłoszenia przyjmujemy także poprzez przesłanie formularza faxem. Formularz rejestracyjny [w formie PDF]
Numer fax: +48 42 636 35 18


Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2016  MEDITON  All Rights Reserved.