Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt
ALERGIA I NADWRAŻLIWOŚĆ NA LEKI

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Marek L. Kowalski

Kierownik Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Przewodniczący Sekcji Nadwrażliwości na Leki Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Rada Naukowa Konferencji: