Home Program Wykładowcy Streszczenia Wystawcy Rejestracja i opłaty Hotele Kontakt

REJESTRACJA i OPŁATY

Miejsce obrad:

Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 258/260, Łódź

KOSZT UCZESTNICTWA WYNOSI:


Szanowni Państwo!
Informujemy, że przedłużamy termin niższej opłaty rejestracyjnej!
- do 15 września 2017 - 480 zł brutto (390,24 netto)
- po 15 września 2017 - 580 zł brutto (471,54 zł netto)
O wysokości opłaty decyduje data dokonania opłaty, a nie data rejestracji.
Tylko opłacone zgłoszenia będą brane pod uwagę.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

OPŁATA REJESTRACYJNA UCZESTNIKA OBEJMUJE:

• wstęp na salę obrad
• materiały konferencyjne
• wstęp na wystawę medyczną
• obiady
• poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) w czasie przerw

Opłatę zjazdową należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON
Nr konta 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, z dopiskiem Alergia na leki

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• obrady: Instytut Europejski
ul. Piotrkowska 258/260, Łódź, wejście od ul. Piotrkowskiej
• bezpłatny parking - wjazd od ul. Piotrkowskiej w bramę za budynkiem Instytutu.
• rejestracja czynna od godz. 8:00

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 31.07.2016 roku zostanie zwrócone 100% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji do 15.08.2016 roku zostanie zwrócone 50 % dokonanej wpłaty.
Po tym terminie zwrotów nie będzie.