ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO:


Prof. dr hab. med. Marek L. Kowalski
Klinika Immunologii i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Goście specjalni i wykładowcy, którzy przyjęli zaproszenie:

Profesor Jean_Bousquet

Profesor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)

Profesor Jean_Bousquet

Profesor Torsten Zuberbier (Berlin, Niemcy)