ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

STRESZCZENIA


Dziękujemy za przesłane streszczenia prac.
Prace do sesji plakatowej powinny zostać przygotowane na plakatach o wymiarach 90 x 120 cm w pionie.