ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

REJESTRACJA i OPŁATY


Opłata rejestracyjna do 15 kwietnia 2019:

- uczestnik powyżej 35 r.ż. – 570 PLN
- uczestnik poniżej 35 r.ż. – 480 PLN
- warsztaty (cena za jeden) – 50 PLN

Opłata rejestracyjna do 15 maja 2019:

- uczestnik powyżej 35 r.ż. – 620 PLN
- uczestnik poniżej 35 r.ż. – 530 PLN
- warsztaty (cena za jeden) – 70 PLN

Opłata rejestracyjna po 15 maja 2019:

- uczestnik powyżej 35 r.ż. – 670 PLN
- uczestnik poniżej 35 r.ż. – 580 PLN
- warsztaty (cena za jeden) – 100 PLN

Wymienione wyżej ceny zawierają 23% podatek VAT

OPŁATA REJESTRACYJNA UCZESTNIKA OBEJMUJE:

• udział w sesjach naukowych Konferencji
• wstęp na teren wystawy firm
• materiały konferencyjne oraz dyplom potwierdzający uczestnictwo w Konferencji
• przerwy kawowe, lunche podczas trwania obrad

Opłatę zjazdową należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:
Nr konta 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, z dopiskiem AAIK 2019

WARUNKI ZMIAN i REZYGNACJI

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat. O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje w formie pisemnej przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, mail: mediton@mediton.pl . Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30.04.2019 roku zostanie zwrócone 100% dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji do 15.05.2019 roku zostanie zwrócone 50 % dokonanej wpłaty. Po tym terminie zwrotów nie będzie.