ALERIA ASTMA IMMUNOLOGIA KLINICZNA 2019

Program


Czwartek, 13.06.2019


10:00 - 10:10 - Otwarcie Konferencji

10:10- 11:45 - Sesja I - Alergia na pokarmy jako problem wielodyscyplinarny


Prowadzący: Prof. Danuta Chmielewska - Szewczyk, Prof. Zbigniew Bartuzi

1. Alergia na pokarmy a eozynofilowe zapalenia przewodu pokarmowego
Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
2. Diagnostyka nieatopowej (IgE niezależnej) nadwrażliwości na pokarmy
Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
3. Aktualne problemy w alergii pokarmowej dzieci i młodzieży
Prof. Maciej Kaczmarski (Białystok)
4. Indukcja tolerancji w alergii na pokarmy
Dr hab. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)

Przerwa kawowa - 11:45 - 12:00

Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii (część 1)


12:00 - 13:15 - Sesja II - Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

(Główny Partner Konferencji firma GSK)

Prowadzący: Dr Bogna Buttler, Prof. Marek L. Kowalski

1. Za i przeciw leczeniu biologicznemu w astmie ciężkiej. Czy wiemy dzisiaj więcej?
Prof. Marek L. Kowalski(Łódź)
2. Identyfikacja chorego do leczenia biologicznego anty-IL5. Precyzja przede wszystkim.
Dr Aleksandra Kucharczyk(Warszawa)
3. Mepolizumab w terapii długoterminowej, czyli dziś i jutro dla chorego z astmą ciężką
Dr Bogna Buttler (Warszawa)

13:15 - 13:45 - Gorący temat 1

(Partner Konferencji Sanofi Genzyme)

Prowadząca: Prof. Anna Bręborowicz

Nowe terapie w leczeniu atopowego zapaleniu skóry

Prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

Lunch - 13:45 - 14:30

14:30 - 15:00 - Gorący temat 2


(Partner Konferencji firma AstraZeneca)

Prowadzący: Prof. Marcin Moniuszko

Wytyczne leczenia astmy: teoria, a praktyka w Polsce


Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)

15:05 - 16:40 - Sesja III - Nowe wyzwania w alergologii


Prowadzący: Prof. Wacław Droszcz, Prof. Paweł Górski

1. Lokalny alergiczny nieżyt nosa
Dr hab. Andrzej Bożek (Katowice)
2. Anafilaksja u dorosłych i u dzieci
Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
3. Leki antycholinergiczne w leczeniu astmy
Prof. Barbara Rogala (Katowice)
4. Modelowe rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia-miejsce alergologii
Prof. Paweł Górski (Łódź)

Przerwa kawowa - 16:40 - 17:00

17:00 - 18:45 - Sesja Inauguracyjna - Alergie i astma w erze nowych technologii
Allergy and Asthma in the Era of New Technologies


Prowadzący: Prof. Marek L. Kowalski, Prof. Barbara Rogala

1. From a mobile application in rhinitis (MASK) to the Digital Transformation of Health
Od mobilnej aplikacji MASK do cyfrowej przemiany zdrowia
Profesor Jean Bousquet (Montpellier, Francja)

2. Alergologia przyszłości - czy nowe technologie pomogą rozwiązać nam stare problemy?
Future of allergology - new technologies to solve old problems?
Prof. Marcin Moniuszko (Białystok)

3. Nowe leki małocząsteczkowe w leczeniu astmy oskrzelowej
Small molecules for the treatment of bronchial asthma
Prof. Marek Niedoszytko (Gdańsk)

Piątek, 14.06.2019


08:30 - 09:50 - Sesja IV - Postępowanie w alergiach skórnych
Allergic skin diseases


Prowadzący: Prof. Marcin Moniuszko, Prof. Roman J. Nowicki

1. Alergia na kosmetyki/Cosmetics allergy
Prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
2. Psychoneuroimmunologia – czy może być przydatna w postępowaniu w alergiach skórnych?
/Psychoneuroimmunology and management of allergic skin diseases
Prof. Anna Janowska-Zalewska (Łódź)
3.Diagnosis and simple treatment options in urticaria
/Diagnostyka i proste opcje terapeutyczne w pokrzywce przewlekłej
Prof. Torsten Zuberbier (Berlin, Niemcy)


09:55 - 10:25 - Gorący temat 3

(Partner Konferencji firma Takeda)

Prowadzący: Dr Marcin Stobiecki

Obrzęki bradykinino-zależne: kryteria diagnostyczne i leczenie podskórne w codziennej praktyce

Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)

Sympozjum: Leki biologiczne w astmie i alergii (część 2)


10:30 - 11:45 - Sesja V - Astma ciężka – skuteczność i bezpieczeństwo leczenia biologicznego

(Sesja firmy Novartis)

Prowadzący: Prof. Piotr Kuna, Dr Izabela Kupryś-Lipińska

1. Algorytm postępowania z chorym na astmę ciężką
Prof. Piotr Kuna (Łódź)
2. Przypadki kliniczne pacjentów leczonych w programie lekowym
Dr Izabela Kupryś-Lipińska (Łódź)

Przerwa kawowa - 11:45 - 12:00

12:00 - 13:15 - Sesja VI - Astma chorobą o wielu obliczach – potrzeba indywidualizacji terapii

(Partner Konferencji firma AstraZeneca )

Prowadzący: Prof. Marek L. Kowalski, Dr Ewa Pisarczyk-Bogacka

1. Zapalenie jako cel leczenia astmy - rola eozynofila
Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)
2. Nowe aspekty terapii anty-eozynofilowej w astmie ciężkiej
Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
3. Benralizumab z perspektywy lekarza i chorego
Dr Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)

Lunch - 13:15 - 14:00

14:00 - 14:30 - Gorący temat 4

(Partner Konferencji firma Sandoz)

Prowadząca: Prof. Anna Zakrzewska

Zapobieganie zaostrzeniom w astmie.
Punkt widzenia alergologa-immunologa.

Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

14:00 - 15:00 - Sesje Dyskusyjne Plakatowe (dyskusje przy plakatach)

Program sesji (plik PDF do pobrania)


14:35 - 15:05 - Gorący temat 5

(Partner Konferencji firma Stallergenes)

Prowadząca: Prof. Anna Bręborowicz

Co nowego wiemy o SLIT po Kongresie EAACI 2019 w Lizbonie?

Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

15:10 - 15:40 - Gorący temat 6

(Partner Konferencji firma CSL Behring)

Prowadząca: Prof. Anna Bodzenta- Łukaszyk

Czy ciężkie ataki obrzęku u chorych z HAE (wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym)
muszą być powikłane zgonami?

Dr Marcin Stobiecki (Kraków)

Przerwa kawowa - 15:40 - 15:50

15:50 - 17:05 - Sesja VII - Wczesna interwencja - czy możemy powstrzymać rozwój alergii i astmy u dzieci ?


Prowadzący: Prof. Grażyna Bochenek, Prof. Iwona Stelmach

1. Prewencja alergii i astmy w okresie płodowym
Prof. Iwona Stelmach (Łódź)
2. Jak (ie) środowisko może uchronić dziecko przed alergią ?
Dr hab. Barbara Sozańska (Wrocław)
3. Prewencyjne działanie immunoterapii alergenowej – jak wcześnie zaczynać?
Prof. Radosław Gawlik (Katowice)

17:10 - 18:30 - Sesja VIII - Edukacja chorego na astmę w praktyce


Prowadzący: Prof. Wojciech Barg, Prof. Jerzy Kruszewski

1. Jak uczyć chorego przyjmowania leków wziewnych?
Dr Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)
2. Jak oceniać kontrolę astmy w gabinecie alergologicznym ?
Dr hab. Marcin Kurowski (Łódź)
3. Kiedy zapisać i jak szkolić posługiwania się autostrzykawką z adrenaliną?
Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
4. Jak wykorzystać Internet w edukacji pacjenta?
Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź)

Sobota, 15.06.2019


Sympozjum: Alergia i nadwrażliwość na leki

(Współorganizator: Sekcja Nadwrażliwości na Leki PTA)

09:00 - 09;30 - Wprowadzenie: Klasyfikacja reakcji nadwrażliwości

Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

09:30 - 10:30 - Sesja IX - Alergia i nadwrażliwość na antybiotyki


Prowadzący:Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz, Dr hab. Marta Chełmińska

1. Prezentacja przypadku - Opóźniona reakcja systemowa po testach skórnych w alergii na penicyliny
Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)
2. Czy alergia na penicyliny jest na całe życie?
Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk)
3. Niepożądane reakcje na antybiotyki nie-betalaktamowe
Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)

Przerwa kawowa - 10:30 - 10:45

10:45 - 11:45 - Sesja X - Reakcje okołooperacyjne i leki przeciwzakrzepowe


Prowadzący: Dr hab. Joanna Glück (Katowice), Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

1. Prezentacja przypadku - 43-letni pacjent z anafilaksją podczas planowanego zabiegu przepukliny pachwinowej
Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
2. Anafilaksja okołooperacyjna
Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
3. Nadwrażliwość na heparyny i inne leki przeciwzakrzepowe
Dr hab. Joanna Glück (Katowice)

Przerwa kawowa - 11:45 - 12:00

12:00 - 13:00 - Sesja XI - Nadwrażliwość na niesterydowe leki przeciwzapalne


Prowadzący: Prof. Grażyna Bochenek (Kraków), Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)

1. Prezentacja przypadku - Czy u każdego pacjenta z N-ERD są bezpieczne koksyby?
Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
2. Reakcje skórne na NLPZ
Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
3. Postępowanie w astmie aspirynowej - stanowisko EAACI
Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)

13:00 - Zakończenie konferencji

Warsztaty - czwartek (13.06.2019), godz. 08:30 -09:30 - warsztaty równoległe:

W1 - Diagnostyka molekularna – praktyczne zastosowanie w oparciu o przypadki kliniczne,
Sponsor warsztatu: firma Emma
Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa), Dr Emilia Majsiak (Lublin)

W2 - Posiew bakteriologiczny wymazów z nosa i z gardła - jak pobrać materiał, jak interpretować wynik?
Prof. Janina Grzegorczyk (Łódź), Prof. Anna Zakrzewska (Łódź)

Warsztaty - piątek (14.06.2019), godz. 07:15 -08:15 - warsztaty równoległe:

W3 - Prowokacje pokarmowe - przydatność i bezpieczeństwo w praktyce ambulatoryjn
Dr hab. Aneta Krogulska (Bydgoszcz), Dr hab. Marcin Kurowski (Łódź)

W4 - Jak bezpiecznie i skutecznie prowadzić immunoterapię w gabinecie alergologicznym?
Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź), Prof. Radosław Gawlik (Katowice)

Warsztaty - sobota (15.06.2019), godz. 07:45 - 08:45- warsztaty równoległe:

W5 - Testy skórne i prowokacje w alergii na antybiotyki beta-laktamowe
Dr hab. Joanna Glück (Katowice)

W6 - Testy tolerancji i prowokacji z aspiryną i NLPZ
Prof. Grażyna Bochenek (Kraków), Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)