WYSTAWCY

Firmy zainteresowane udziałem w Konferencji AAIK 2017 zapraszamy
do kontaktu z Biurem Organizacyjnym MEDITON w celu poznania szczegółów oferty.

Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2015  MEDITON  All Rights Reserved.