STRESZCZENIA

Zgłoszenie streszczenia powinno zawierać następujące elementy:

Streszczenia prac prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 2017 roku, wypełniając formularz:

Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2015  MEDITON  All Rights Reserved.