REJESTRACJA i OPŁATY
OPŁATA REJESTRACYJNAdo 10.04.2017do 01.05.2017po 01.05.2017 i na miejscu
Uczestnik >35 r.ż.440 PLN490 PLN540 PLN
Uczestnik <35 r.ż.350 PLN400 PLN450 PLN
Warsztaty
(cena za jeden warsztat)
20 PLN25 PLN30 PLN
Udział w wieczorze towarzyskim 09.06.2017
Uczestnik / Osoba towarzysząca
40 PLN70 PLN90 PLN

Wymienione wyżej ceny zawierają 23% podatek VAT

OPŁATA REJESTRACYJNA OBEJMUJE:

Opłatę zjazdową należy przesłać na konto Biura Organizacyjnego MEDITON:

Nr konta: 51 1090 2705 0000 0001 0902 9455
Adres: Mediton, ul. Sienkiewicza 101/109 lok.115 , 90-301 Łódź
Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko Uczestnika, dopisek: AAIK 2017

WARUNKI ZMIAN i REZYGNACJI

Wpłynięcie formularza zgłoszeniowego zostanie potwierdzone przez Biuro Organizacyjne drogą mailową.
W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wyliczoną kwotę do wpłaty.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany wysokości kwoty należnej w przypadku zbyt długiego czasu
nierealizowania płatności i przekroczenia daty wpłaty zgodnie z tabelą opłat.
O wysokości opłaty rejestracyjnej decyduje data wpłaty a nie data rejestracji.

Zmiany i anulacje w formie pisemnej przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne Mediton,
ul. Sienkiewicza 101/109, 90-301 Łódź, mail: mediton@mediton.pl .
Obowiązuje forma pisemna rezygnacji, wraz z podaniem numeru konta bankowego,
na które zwrócimy refundowaną kwotę.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 31.01.2017 roku zostanie zwrócone 100%
dokonanej wpłaty, w przypadku rezygnacji do 01.03.2017 roku zostanie zwrócone 50 % dokonanej wpłaty.
Po tym terminie zwrotów nie będzie.

Zgłoszenia przyjmujemy także poprzez przesłanie formularza faxem. Formularz rejestracyjny (w formie PDF)
Numer fax: +48 42 636 35 18


Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2015  MEDITON  All Rights Reserved.