PROGRAM NAUKOWY

Uczestnictwo w Konferencji upoważnia do otrzymania 22 punktów edukacyjnych.

CZWARTEK, 8 czerwca 2017


Powitanie uczestników
9:15 - 9:30
Sesja I
Nowe trendy w alergologii – rok 2016 w oczach ekspertów
Prowadzący: Prof. Wacław Droszcz (Warszawa), prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
 • Patogeneza alergii i astmy
  Dr hab. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
 • Alergia na pokarmy
  Dr hab. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
 • Astma u dzieci
  Prof. Iwona Stelmach (Łódź)
 • Choroby skóry
  Prof. Anna Zalewska-Janowska (Łódź)

9:30 - 11:00
Przerwa na kawę 11:00 - 11:15
Sesja II Jak poprawić skuteczność immunoterapii alergenowej?
Prowadzący: Prof. Iwona Stelmach (Łódź), Dr med. Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)
 • Kiedy i jak ocenić skuteczności immunoterapii alergenowej w praktyce?
  Prof. Barbara Rogala (Katowice)
 • Jak poprawić skuteczność immunoterapii?
  Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
 • Przyspieszone schematy immunoterapii systemowej
  Dr hab. Andrzej Bożek (Zabrze)
11:15 - 12:45
Sesje plakatowe
 • Sesja I - Patomechanizmy alergii i astmy
  Prowadzący: Prof. Janina Grzegorczyk (Łódź), Dr med. Małgorzata Pawełczyk (Łódź)
  1.Wpływ dietetycznych czynników immunomodulujących z diety matki w czasie ciąży na rozwój alergii na białka mleka krowiego u potomstwa
  I. Sardecka, E. Toporowska-Kowalska, A. Krogulska (Bydgoszcz)
  2.Wpływ czynników okołoporodowych na rozwój alergii pokarmowej u dzieci w pierwszym roku życia
  I. Sardecka, A. Krogulska (Bydgoszcz)
  3.Serum adiponectin associations in patients with bronchial asthma
  O. Slaba, O. Radchenko,M. Kondratyuk (Lwów)
  4. Badanie zależności pomiędzy szybkością fibrynolizy, architekturą skrzepu i poziomem aktywnego czynnika XIII u chorych z astmą
  M. M.Tomasiak-Łozowska1, T. Misztal, T. Rusak, J. Brańska-Januszewska, M. Klimek, A. Lis, A. Bodzenta-Łukaszyk, M.Tomasiak (Białystok)
  5.Profil miRNA w leukocytach krwi obwodowej chorych na astmą i osób zdrowych - wpływ wieku pacjentów oraz infekcji wirusem RV-1b
  M. Pawełczyk, J. Rywaniak, P. Zakrzewski, A. Wardzyńska, J. Jamroz, M. L. Kowalski (Łódź)
  6.Porównanie stężeń cytokin zapalnych w surowicy dorosłych oraz starszych chorych na astmę oskrzelową
  J. Z. Rywaniak, A. Wardzyńska, J. Jamroz,M.L. Kowalski(Łódź)
  7.Wysoka częstość wiremii CMV u osób w wieku starszym – związek z podatnością na infekcje
  O.Brzezińska-Pawłowska, E.Paradowska, J. Makowska, A. Wardzyńska, M. Jarzębska, A. Jabońska, J. Leśnikowski, M. L. Kowalski (Łódź)
  8. Związek zakażenia wirusem Epsteina-Barr z aktywnością polekowego układowego zapalenia naczyń Association of Epstein-Barr virus infection with leukocytoclastic-vasculitic activity
  K.Lishchuk-Yakymovych, R.Puklayak, I.Woznyak
 • Sesja II - Diagnostyka chorób alergicznych
  Prowadzący: Prof. Ziemowit Ziętkowski (Białystok), Dr med. Marcin Kurowski (Łódź)
  9. Trudności diagnostyczne w alergii na białka mleka krowiego u niemowlęcia
  E. Łoś-Rycharska, J. Wolska, A. Krogulska (Bydgoszcz)
  10.Alergia IgE-zależna na białka mleka krowiego u 5-letniego chłopca
  E. Łoś-Rycharska, I. Adamska, A. Krogulska (Bydgoszcz)
  11.Ocena przeznaskórkowej utraty wody (TEWL) u dzieci z alergią pokarmową – doniesienie wstępne
  J. Gawryjołek,M. Basałygo, J. Wolska, A.Krogulska, B. Zegarska (Bydgoszcz)
  12.Użyteczność oceny cytologicznej szpiku w diagnostyce mastocytozy układowej
  M. Stachera-Grzenkowicz, A. Complak-Gabban, K. Kurpierz, W. Biernat, M. Niedoszytko, K. Lewandowski
  13.Serum leptin in patients with cutaneous adverse drug reactions
  O.Sorokopud, I. Zhakun, O. Radchenko
  14.Proteomiczna analiza wskaźników reakcji alergicznej na jad pszczeli
  J. Matysiak, E. Matuszewska, A. Światły,J. Hajduk , A.Bręborowicz, K. Olejniczak, J. Matysiak, Z.J. Kokot
  15.Łódzka kohorta urodzeniowa EuroPrevall – 10 lat obserwacji. Ocena wstępna
  M. Kurowski, M. Jędrzejczak-Czechowicz, A.Wardzyńska, M. L. Kowalski (Lódź)
  16.Kalendarz pyłkowy dla Polski centralnej: rośliny zielne - podsumowanie wieloletnich obserwacji sezonów pyłkowych (2003-16) w Łodzi.
  B. Majkowska-Wojciechowska, Z. Balwierz, M.L. Kowalski (Lódź)
  17.Kalendarz pyłku drzew dla Polski centralnej - podsumowanie wieloletnich obserwacji sezonów pyłkowych (2003-16) w Łodzi.
  B. Majkowska-Wojciechowska, Z. Balwierz, M. L. Kowalski (Lódź)
  18.Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne w Łodzi – 24 lata wielokierunkowych dążeń do poprawy jakości życia chorych.
  B. Majkowska-Wojciechowska, M.L. Kowalski(Łódź)
  19.Ocena przydatności paszportu lekowego w nadwrażliwości na leki - wyniki wstępne
  O. Branicka, E. Jura-Szołtys, B. Rymarczyk, B. Rogala, J.Glück (Katowice)
 • Sesja III - Postępowanie w chorobach alergicznych
  Prowadzący: Dr med. Barbara Majkowska-Wojciechowska (Łódź), Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź)
  20.Jak można zmniejszyć koszty leczenia astmy u dzieci w Polsce? (ACS)
  A. Bodajko-Grochowska, A. Emeryk, E. Markut-Miotła, A. Bednarek (Lublin)
  21. Trudności w leczeniu alergii pokarmowej u 4-letniego chłopca ze współistniejącym atopowym zapaleniem skóry i alergicznym nieżytem nosa
  J. Gawryjołek, A. Krogulska, Z. Bartuzi, M. Żbikowska-Gotz (Bydgoszcz)
  22.The use of montelukast as a means of improving allergen specific immunotherapy in children with seasonal allergic rhinitis
  O. Tkachenko, I. Kolenko, T. Kryuchko
  23.Porównanie efektywności swoistej immunoterapii alergenowej podjęzykowej i podskórnej
  O. Besh, O. Radczenko
  24.Analiza kosztów hospitalizacji pacjenta chorego na astmę
  R. Krion, E. Jassem, K. Kuziemski, M. Chełmińska (Gdańsk)
  25.Immunologiczne i immunohistochemiczne zmiany u pacjentów z łuszczycą
  I.Voznyak, O.Syzon, I.Voznyak, K.Lishchuk-Yakymovych, M. Dashko
  26.Wpływ dendrymerów polipropylenoiminowych czwartej generacji modyfikowanych maltozą na właściwości barierowe i zapalną aktywację śródbłonka naczyniowego
  M. Chalubinski, E. Luczak, K. Wojdan, A. Szulc, D. Shcharbin, M. Borowiec, D. Appelhans, M. Bryszewska, M. Broncel
  27.Increased sensitivity to DNA damaging agents in human peripheral blood mononuclear cells from patients with rheumatic diseases
  A. Macieja, A. Lewandowska-Polak, J. Sarnik, O. Brzezinska-Pawlowska, W. Pabjanczyk, J. Makowska, T. Poplawski
11:30 - 12:30
Przerwa na kawę 12:45 - 13:15
Gorący temat 1 Prowadzący: Prof. Krzysztof Sładek (Kraków)
 • Fenotypy i biomarkery w ciężkiej astmie. Praktyczne znaczenie
  w doborze optymalnego leczenia biologicznego
  Lek. med. Grzegorz Maciążek (Warszawa)
13:15 - 13:45
Gorący temat 2 Prowadzący: Dr hab. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
 • Innowacyjna immunoterapia alergenowa w świetle aktualnych wytycznych i standardów EBM
  Prof. Marek Jutel (Wrocław)
13:45 - 14:15
Gorący temat 3 Prowadzący: Prof. Mirosław Szmidt (Łódź)
 • Astma a choroby układu krążenia
  Prof. Ewa Jassem (Gdańsk)
14:15 - 14:45
Przerwa obiadowa 14:45 - 15:30
Sesja III Sesja Inauguracyjna: Wiek XXI – czas na prewencję alergii
Prowadzący: Prof. Paweł Górski (Łódź), Prof. Józef Małolepszy (Wrocław)
 • Między Medycyną Opartą na Dowodach (EBM) a życiem
  Prof. Paweł Górski (Łódź)
 • Wytwarzanie tolerancji alergenowej jako prewencja pierwotna
  Prof. Hanna Szajewska (Warszawa)
 • Modyfikacja środowiska w prewencji alergii
  Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 • Prewencyjne skutki immunoterapii alergenowej
  Prof. Marek Jutel (Wrocław)
15:30 - 17:00
Przerwa na kawę 17:00 - 17:30
Sesja IV Sesja Jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy
profesora dr hab. Marka L. Kowalskiego oraz 25-lecia powstania Katedry Immunologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Część oficjalna: Prof. Marek L. Kowalski, Prof. Roman Nowicki


Część naukowa: Od laboratorium do kliniki - wstęp do medycyny translacyjnej
Prowadzący: Prof. Ewa Niżankowska-Mogielnicka (Kraków),
Prof. Barbara Rogala (Katowice)
 • Czy nowe metody badań genetycznych mogą być przydatne w praktyce lekarskiej?
  Prof. Maciej Borowiec (Łódź)
 • Lekooporność bakterii – nieustające wyzwanie dla medycyny
  Prof. Janina Grzegorczyk (Łódź)
 • Immunologiczne podłoże chorób naczyń i serca
  Dr hab. Maciej Chałubiński (Łódź)
 • Wysiłek a układ immunologiczny - czy sport to zawsze zdrowie?
  Dr Marcin Kurowski (Łódź)
 • Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych
  Dr Joanna Makowska (Łódź)
17:30 - 19:30

PIĄTEK, 9 czerwca 2017

Sesja V Postępowanie z "trudnym" dzieckiem z alergią
Prowadzący: Prof. Danuta Chmielewska-Szewczyk (Warszawa),
Prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
 • Ciężkie atopowe zapalenie skóry
  Prof. Roman Nowicki (Gdańsk)
 • Anafilaksja - nie jedno ma imię?
  Prof. Ryszard Kurzawa (Rabka Zdrój)
 • Przewlekły kaszel
  Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)
 • Choroba refluksowa a choroby układu oddechowego
  Prof. Ewa Toporowska-Kowalska(Łódź)
08:30 - 10:00
Przerwa na kawę 10:00 - 10:30
Sesja VI Skuteczność a bezpieczeństwo leczenia chorób alergicznych
Prowadzący: Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
 • Nie tylko histamina – rola PAF w patomechanizmie zapalenia alergicznego
  Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
 • Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe są bezpieczne?
  Prof. Marek L.Kowalski (Łódź)
 • Leczenie pokrzywki wysokimi dawkami leków przeciwhistaminowych
  Prof. Joanna Narbutt (Łódź)
10:30 - 12:00
Przerwa na kawę 12:00 - 12:15
Sesja VII Ocena kontroli astmy – czy nadszedł już czas biomarkerów?
Prowadzący: Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok),
Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
 • Ocena kontroli astmy na podstawie zużycia leków doraźnych, objawów (ATC), testów czynnościowych oraz nadreaktywności oskrzeli
  Dr hab. Piotr Boros (Warszawa)
 • Czy i jakie parametry zapalenia pomagają zweryfikować stopień kontroli astmy
  Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
 • Biomarkery – drogowskaz dla terapii biologicznych
  Prof. Marek L.Kowalski (Łódź)
12:15 - 13:45
Przerwa obiadowa 13:45 - 14:30
Gorący temat 4 Prowadzący: Prof. Roman Nowicki (Gdańsk)
 • Obraz kliniczny pacjenta z HAE – jak szybko, skutecznie i wygodnie przerwać napad
  Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)
14:30 - 15:00
Gorący temat 5 Prowadzący: Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk)
 • Od ekstraktu do komponentu czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami EUROLINE DPA-Dx
  Mgr Mateusz Miłosz (Warszawa)
15:00 - 15:30
Gorący temat 6 Prowadzący: Dr hab. Radosław Gawlik (Katowice)
 • Wytrwałość terapeutyczna u pacjentów z astmą - czy wybór inhalatora ma znaczenie?
  Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
15:30 - 16:00
Przerwa na kawę 16:00 - 16:15
Sesja VIII Zanieczyszczenie powietrza a alergia i astma
Prowadzący: Prof. Józef Hałasa (Szczecin), Prof. Ewa Czarnobilska (Kraków)
 • Wpływa zanieczyszczenia środowiska na występowanie chorób alergicznych
  Dr hab. Ewa Czarnobilska (Kraków)
 • Zanieczyszczenie powietrza a choroby obturacyjne
  Dr Piotr Dąbrowiecki (Warszawa)
 • Modyfikacja alergenowości przez zanieczyszczenia środowiska
  Dr Piotr Rapiejko (Warszawa)
16:15 - 17:45
Sesja IX Międzynarodowe standardy w alergologii
Prowadzący: Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa), Prof. Janusz Patkowski (Wrocław)
 • Anafilaksja indukowana wysiłkiem - Stanowisko EAACI
  Dr hab. Radosław Gawlik (Katowice)
 • Testy in vitro w diagnostyce alergii na leki - Stanowisko EAACI
  Dr hab. Marta Chełmińska (Gdańsk)
 • Fenotypy i endotypy alergicznego nieżytu nosa - Dokument Practal
  Prof. Bolesław Samoliński (Warszawa)
 • Ryzyko i bezpieczeństwo procedur diagnostycznych i leczniczych stosowanych w alergologii - Stanowisko WAO
  Prof. Marek L. Kowalski
17:45 - 19:00

SOBOTA, 10 czerwca 2017

Sesja X Alergologia w praktyce: Leczenie astmy i alergii poza standardami
Prowadzący: Dr hab. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków), Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
 • Medycyna chińska i akupunktura
  Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)
 • Witamina D i suplementy diety
  Dr hab. Paweł Majak (Łódź)
 • Probiotyki
  Dr hab. Alicja Grzanka (Katowice)
 • Alternatywne metody leczenia nieżytów nosa
  Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)
9:00 - 10:30
Przerwa na kawę 10:30 - 10:45
Sesja XI Trudne przypadki alergologiczne
Prowadzący: Dr hab. Alicja Grzanka (Katowice), Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
 • Wrodzony obrzęk naczynioruchowy, czy tylko?
  Dr Mateusz Łukaszyk, Dr Maria Magdalena Tomasiak, Prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
 • Alergia na diazepam?
  Prof. Jerzy Kruszewski, Mjr dr Michał Abramowicz (Warszawa)
 • Był sobie chłopiec z łagodnym AZS…..
  Dr Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)
 • Immunoterapia u pacjenta w wieku ponad-średnim
  Dr hab. Andrzej Bożek (Zabrze)
 • Alergia na ryby – próba immunoterapii swoistej
  Dr Agnieszka Drewnik, Dr Anna Lewandowska-Polak, Prof. Marek L Kowalski (Łódź)
10:45 - 12:45
Zakończenie Konferencji 12:45 - 13:00
Obiad 13:00
WARSZTATY

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE
Czwartek, 8 czerwca 2017

Warsztat 1
 • Diagnostyka alergii atopowych: testy skórne czy sIgE w surowicy?
  Prowadząca: Dr hab. Joanna Glück (Katowice)
8:00 - 9:00
Warsztat 2
 • Jak poprawnie wykonać i ocenić badanie spirometryczne?
  Prowadzący: Prof. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)
8:00 - 9:00

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE
Piątek, 9 czerwca 2017

Warsztat 3
 • Testy płatkowe - wykonanie i interpretacja
  Prowadzący: Prof. Radosław Śpiewak (Kraków)
7:15 - 8:15
Warsztat 4
 • Pacjent z alergią oczu - kiedy potrzebuje konsultacji okulistycznej?
  Prowadząca: Dr Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)
7:15 - 8:15

WARSZTATY ALERGOLOGICZNE
Sobota, 10 czerwca 2017

Warsztat 5
 • Orzekanie o zdolności do pracy u chorych na astmę i choroby alergiczne
  Prowadząca: Prof. Jolanta Walusiak-Skorupa (Łódź)
7:30 - 8:30
Warsztat 6
 • Jaką immunoterapię zalecić - podskórną czy podjęzykową?
  Prowadzący: Dr Mamert Milewski (Kraków)
7:30 - 8:30

PROGRAM (plik PDF do pobrania)


Biuro Organizacyjne MEDITON, tel/fax: (42) 636 35 18, (42) 636 35 30, e-mail: mediton@mediton.pl
Copyright © 2017  MEDITON  All Rights Reserved.